Meetingpoint Geldrop-Mierlo


De match tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid.

Meetingpoint biedt de 3 O’s van Onderwijs, Ondernemers en Overheid de mogelijkheid elkaar snel te vinden en gebruik te maken van elkaars sterke  punten. Meetingpoint is dé manier om op lokaal niveau verbinding te maken tussen onderwijs, ondernemers en overheid.   Leerlingen en studenten kunnen vragen stellen aan de (lokale) ondernemer; ondernemers kunnen aan scholen (kennisinstituten) antwoorden vragen op vragen die hen bezig houdt en overheden kunnen contacten leggen tussen werkzoekenden/werkervaringsplekken en het bedrijfsleven.

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten zijn:

  • een marktonderzoek
  • klanttevredenheidsonderzoek
  • werkervaringsplek
  • haalbaarheidsstudie
  • logistieke oplossingen.

Meetingpoint gaat op zoek naar de juiste  leerlingen, student(en) of werk(ervarings)-zoekenden voor de uitvoering van deze vragen/projecten. De studenten/ervaringszoekenden worden goed begeleid door de vrijwilligers van Meetingpoint. Meetingpoint gaat op zoek naar vrijwilligers die studenten on-the-job kunnen begeleiden. Dat zullen oud-ondernemers en – managers zijn. Ook wordt er naar oud-docenten gezocht om hen een of meerdere dagdelen per week in te zetten bij de begeleiding van studerenden.

Het matchen geschiedt veelal door de website die u nu bezoekt.

Binden en matchen

Onderwijs en bedrijfsleven weten elkaar te vinden voor reguliere stages, praktijkopdrachten en afstudeeropdrachten. Meetingpoint fungeert hier als matchmaker. Matchen reikt hier verder dan  het bieden van stage. Een goede match tussen bedrijf en student omhelst, indien wenselijk, ook  bedrijfsopdrachten, excursies en workshops. Daarnaast biedt Meetingpoint in het bijzonder voor ‘net afgestudeerden’ middels bedrijfsopdrachten waardevolle contacten en mogelijkheden om werkervaring op te doen.